Welkom bij de wondere wereld van de waterzuivering

Industriewater Eerbeek (IWE) zuivert sinds 1960 het overtollige proceswater van de drie Eerbeekse papierfabrieken Mayr-Melnhof Eerbeek BV, DS Smith Paper De Hoop Mill en Neenah Coldenhove BV. Duurzaamheid en respect voor de planeet staan daarbij voorop. IWE maakt daarom zo min mogelijk gebruik van niet-natuurlijke hulpstoffen en wint grondstoffen uit het afvalwater. Mede daardoor is de Eerbeekse papierproductie nu vrijwel circulair.

Over ons

Visie

De wereldbevolking groeit. Alleen als we het natuurlijk kapitaal zorgvuldig gebruiken, houden we een wereld in stand waarin ook de generaties na ons kunnen floreren. Dat betekent dat we de mogelijkheden die de aarde ons biedt, respectvol moeten benutten.

 

Lees meer Business akkoord….

Missie

Met technologische oplossingen en in de toekomst met hulp van de zon als onuitputtelijke energiebron, vervult Industriewater Eerbeek een voortrekkersrol om tot circulair grondstofgebruik te komen. We stimuleren anderen ons voorbeeld te volgen. Duurzaamheid loont vaak pas als je integraal naar alle voordelen kijkt.

 

Lees meer…

Kennisdeling

Wij zijn trots op ons bedrijf en willen u graag laten kennismaken met de wondere wereld van de waterzuivering en hoe circulair grondstoffengebruik er in de praktijk uitziet. We ontvangen vele (inter)nationale verzoeken voor bedrijfsrondleidingen en honoreren die zoveel mogelijk. Ook schoolkinderen zijn van harte welkom.
 
Lees meer…

NIEUWS

Bezoek directie Rijkswaterstaat Noord-Oost Gelderland

Slibdroogmachine is bijna operationeel

De nieuwe slibdroogmachine is bijna operationeel Slib is een grote afvalstroom. Daarom heeft de ontwikkeling om van slib tot een bruikbare grondstof te komen al […]

Het project Duurzaam Water Eerbeek

Project Duurzaam water Eerbeek Staatssecretaris mevrouw Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) bracht op verzoek van VNO-NCW en de branche vereniging van Papierproducenten een bezoek […]

Lees meer

De cirkel van duurzaam watergebruik

De Nederlandse papierindustrie maakt bijna alleen gebruik van natuurlijke en dus milieuvriendelijke hulpstoffen. Papierfabrieken gebruiken veel water als grondstof, koelmedium maar met name als transportmiddel. De vier belangrijkste componenten om papier te maken zijn houtvezels, hulpstoffen, energie en water. Van de vezels en hulpstoffen wordt meer dan 80 procent hergebruikt; het laatste beetje, gedegenereerd vezelmateriaal, wordt uiteindelijk ingezet als biobrandstof. Het energieverbruik is succesvol teruggebracht en verdere reductie heeft onverminderde aandacht. Dankzij de inspanningen van IWE is het waterverbruik sinds 2016 drastisch verlaagd. Door water te hergebruiken zijn bovendien veel minder hulpstoffen nodig bij de papierproductie. Daarmee is de duurzaamheidswinst van de productieketen met sprongen omhoog gegaan. Deze 3 papierfabrieken (tevens aandeelhouder) zijn: DSSmith De Hoop, Mayr-Melnhof en NeenaH Coldenhove.Industriewater Eerbeek (IWE)  verwerkt jaarlijks ca. 4 miljoen m³ water en een vuilvracht die te vergelijken is met het afvalwater van een stad zo groot als Utrecht.