Nieuws

Industriewater Eerbeek gastheer symposium “behandeling industrieel afvalwater”

Symposium behandeling industrieel afvalwater in Eerbeek

De groep loopt langs de nieuwe anaerobe reactor en krijgt hierbij uitleg.

Industriewater Eerbeek was gastheer voor de themadag “behandeling van industriëel afvalwater”. SKIW, Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie een platform voor kennisinstituten
en adviesbureaus en Envaqua, een branchevereniging voor leveranciers en producenten van milieu en watertechnologie werken samen aan het verbreden van kennis over het optimalizeren van industriële afvalwaterzuiveringsinstallatie’s. De procesvoering van industriële afvalwaterzuiveringen blijkt in de praktijk geregeld veel complexer dan gedacht. Problemen die worden geconstateerd hangen vaak samen met grote variaties in de samenstelling van het te zuiveren afvalwater, de aanwezigheid van moeilijk afbreekbare of zelfs toxische componenten en de kwaliteit van het actief slib in de installatie. De themadag was dan ook bedoeld om kennis uit te wisselen.

De groep krijgt uitleg over de nieuwe slibdroger.