Over ons

Aandeelhouders

Industriewater Eerbeek is dochter van drie Eerbeekse papierfabrieken.
Sinds de jaren ’60 werken zij al samen op het gebied van afvalwaterbehandeling.
Door de schaalgrootte is een bijzonder bedrijf ontstaan

De cirkel van duurzaam watergebruik

Een stukje geschiedenis

ENPOM

De Eerbeekse beek (eigenlijk de spreng) was in de jaren na de oorlog het afvoerkanaal van de toen nog vijf Eerbeekse papierfabrieken. Het was Baron De Vos van Steenwijk, landbouwingenieur van Wageningen, die op het idee kwam het zwevende materiaal (papiervezels) in de beek te gebruiken om arme gronden op de Veluwe met organisch materiaal te verrijken. Dit leidde tot de oprichting van de ENPOM (Eerste Nederlandse Pulp Ontginnings Maatschappij). Hoe wel het voor de beek goed was, leidde het initiatief van de ‘Modderbaron’, echter in 1960 tot een faillissement. Omdat zelfs in die tijd de steeds toenemende vervuiling van de beek niet meer als acceptabel werd gezien besloten de papierfabrieken de ENPOM voort te zetten onder de naam Industriewater Eerbeek B.V.

Vloeivelden van ENPOM vlak nadat het bedrijf over was gegaan onder de naam Industriewater Eerbeek.

Vanaf dat moment is de ontwikkeling van de zuiveringsinstallatie snel gegaan. In 1963 werd een kilometerslang rioolstelsel vanaf de papierfabrieken naar IWE gerealiseerd, waarmee de beek tot aan IWE volledig werd ontzien. In 1976 gevolgd door een 8 km lange leiding van IWE rechtstreeks naar de IJssel. Hierdoor bleef de beek volledig verschoond van afvalwater. De Wet op de Verontreiniging van Oppervlakte water (1970) leidde ertoe dat vanaf 1980 een biologische zuivering in bedrijf was. Biologisch zuiveren stond toen nog in de kinderschoenen.

De productie van de drie, toen nog in bedrijf zijnde papierfabrieken nam gestaag toe, met als gevolg een steeds grotere belasting van de zuiveringsinstallatie. Met de introductie van de toen zeer vooruitstrevende anaërobe voorzuiveringstechniek werd hieraan in 1985 het hoofd geboden. Vanaf dat moment werd water zuiveren niet per sé duurder en kon een investering door lagere energiekosten en de opwekking van energie uit biogas, terugverdiend worden. In de afgelopen jaren is IWE erin geslaagd met inzet van nieuwe innovatieve technieken nog beter te presteren. Het resultaat is dat vervuild water voor 99,8% wordt gereinigd, het proces netto energie oplevert en de cirkel van grondstoffen al goeddeels gesloten is.