Missie en visie

Missie

Retourwaterinstallatie

Met technologische oplossingen en in de toekomst met hulp van de zon als onuitputtelijke energiebron, vervult Industriewater Eerbeek een voortrekkersrol om tot circulair grondstofgebruik te komen. We stimuleren anderen ons voorbeeld te volgen. Duurzaamheid loont vaak pas als je integraal naar alle voordelen kijkt.

Met de aandeelhouders is dat relatief makkelijker dan tussen bedrijven die geen relatie met elkaar hebben. Naast de retourwaterbereidingsinstallatie en kalkontwatering is in 2018 een nieuwe anaerobe reactor in gebruik genomen. De ontwikkeling van dit type reactor geeft nagenoeg geen geuruitstoot. Het biogas wat geproduceerd wordt levert IWE als aardgasvervanger aan een papierfabriek.
De (ontwikkeling) realisatie van het slibconversieproject is in volle gang. In 2019 wordt een begin gemaakt met de conversie van slib naar een grondstof voor de cementindustrie

Visie

De wereldbevolking groeit. Alleen als we het natuurlijk kapitaal zorgvuldig gebruiken, houden we een wereld in stand waarin ook de generaties na ons kunnen floreren. Dat betekent dat we de mogelijkheden die de aarde ons biedt, respectvol moeten benutten.

Lees meer Business akkoord….