Type A

Visie

De wereldbevolking groeit. Alleen als we het natuurlijk kapitaal zorgvuldig gebruiken, houden we een wereld in stand waarin ook de generaties na ons kunnen floreren. Dat betekent dat we de mogelijkheden die de aarde ons biedt, respectvol moeten benutten.

 

Lees meer Business akkoord….