Nieuwsvoorpaginaitem

Slibdroogmachine

Slibdroogmachine

Innovatieve slibdroger in proefbedrijf

Slib is een grote afvalstroom. Daarom heeft de ontwikkeling om van slib tot een bruikbare grondstof te komen al jaren veel aandacht in geld en tijd gekregen. In 2018 heeft dit geleid tot het testen met een kleine proef installatie. Daarmee is aangetoond dat slib op innovatieve wijze omgezet kan worden in een basis grondstof. Na her-engineering kon eind 2018 besloten worden om een prototype te bouwen. De drooginstallatie moet de verwerkbaarheid van het slib verbeteren. Deze is inmiddels al wel operationeel maar er wordt nog hard gewerkt aan verdere optimalisaties. Door wezenlijke geur en geluidreductie en verdere verbetering van de veiligheid en procesregeling is een volcontinu proces mogelijk.

De installatie garandeert dan de afzet van ons slib.