NieuwsProjecten

Slibdroogmachine is bijna operationeel

De nieuwe slibdroogmachine is bijna operationeel

Sluis, slib menger, hoge en lage temperatuur droger, branderkamer, stofvang-cycloon

Slib is een grote afvalstroom. Daarom heeft de ontwikkeling om van slib tot een bruikbare grondstof te komen al jaren veel aandacht in geld en tijd gekregen. In 2018 heeft dit geleid tot het testen met een kleine proef installatie. Daarmee is aangetoond dat slib op innovatieve wijze omgezet kan worden in een basis grondstof. Na her-engineering kon eind 2018 besloten worden om een prototype te bouwen. Deze zal in maart 2019 operationeel zijn, waarna zeker nog optimalisaties nodig zullen zijn. Waterschappen hebben al interesse getoond in de installatie.