Biogas ontzwaveling

Biogas ontzwaveling

Het ruwe biogas dat gevormd wordt in het anaerobe zuiveringsproces bevat veel H2S (waterstofsulfide). Dit moet verwijderd worden om goed gebruik van het biogas als brandstof mogelijk te maken. Het ruwe biogas wordt daarom onderin een wastoren geleid, waar  een wasvloeistof in tegenstroom het H2S opneemt. De gasstroom bevat dan nauwelijks nog H2S terwijl de wasvloeistof vervuild is. Professor Lettinga ontdekte al in de jaren tachtig van de vorige eeuw dat bacteriën onder invloed van een beetje zuurstof het opgeloste H2S kunnen omzetten in pure zwavel. Hiermee kon de wasvloeistof geregenereerd worden, hetgeen een grote kostenbesparing ,  maar ook reductie van het chemicaliën verbruik zou kunnen opleveren. Deze technologie is door de firma Paques omgezet in een industriële installatie en voor het eerst op full scale niveau bij IWE geïnstalleerd. Hoewel na diverse aanpassingen werkt die eerste installatie tot op de dag van vandaag zeer goed en zijn er zeer vele in de hele wereld verkocht.