Papier en water

Papier en water

De Nederlandse papierindustrie maakt bijna alleen gebruik van natuurlijke en dus milieuvriendelijke hulpstoffen. Papierfabrieken gebruiken veel water als grondstof, koelmedium maar met name als transportmiddel. De vier belangrijkste componenten om papier te maken zijn houtvezels, hulpstoffen, energie en water. Van de vezels en hulpstoffen wordt meer dan 80 procent hergebruikt; het laatste beetje, gedegenereerd vezelmateriaal, wordt uiteindelijk ingezet als biobrandstof. Het energieverbruik is succesvol teruggebracht en verdere reductie heeft onverminderde aandacht. Dankzij de inspanningen van IWE is het waterverbruik sinds 2016 drastisch verlaagd. Door water te hergebruiken zijn bovendien veel minder hulpstoffen nodig bij de papierproductie. Daarmee is de duurzaamheidswinst van de productieketen met sprongen omhoog gegaan.
Deze 3 papierfabrieken (tevens aandeelhouder) zijn: DSSmith De Hoop, Mayr-Melnhof en NeenaH Coldenhove.

Industriewater Eerbeek (IWE)  verwerkt jaarlijks ca. 4 miljoen m³ water en een vuilvracht die te vergelijken is met het afvalwater van een stad zo groot als Utrecht.