Recycling producten

Recycling producten

Biogas: ca. 4 miljoen m³ per jaar via 3 km pijpleiding naar papierfabriek waar het wordt gebruikt als aardgasvervanger.
Droge zwavel: ca. 25 ton per jaar. In de druiventeelt wordt zwavel gebruikt als gewasbescherming tegen schimmels.
Kalk: ca. 1000 ton per jaar. De kalk die bij het onthardingsproces vrijkomt wordt na ontwatering als kalkmeststof afgezet in de landbouw.
Na filtratie en desinfectie wordt het retourwater (terug)geleverd aan de papierfabriek die het opnieuw gebruikt. Een klein deel gebruikt IWE zelf als vervanging van grondwater.
Met de installatie van de slibdroogmachine hopen we niet alleen te voldoen aan alle milieu-eisen maar ook slib te kunnen omzetten in een mooie grondstof voor de cementindustrie
Bacteriekorrels: ca. 250 ton per jaar aan overmaat aan langzaam groeiende bacteriën gaat naar zuiveringsinstallatie’s die door storingen in het zuiveringsproces deze zijn kwijtgeraakt of om nieuwe installatie’s op te starten.