Retourwater bereiding

Retourwater bereiding

Retourwater bereiding

Papier bestaat naast vezels voor een groot deel ( ca 20%) uit kalk en zetmeel (3%). Onder invloed van bacteriën ,  die het zetmeel als voedingsbron hebben, gaat er in Papierfabrieken die produceren op basis van oud papier veel kalk in oplossing.  De waterzuivering van de papierfabriek krijgt daarom veel opgelost kalk aangeboden. Na het biologische zuiveringsproces ontstaat een gereinigd afvalwater dat een nagenoeg verzadigde oplossing van kalk is. Dit water kan niet hergebruikt  worden in de papierproductie omdat leidingen en sproeiers snel verstopt zouden raken met kalk.

Er zijn diverse methoden om de kalk te verwijderen met behulp van chemicaliën. IWE heeft echter een methode bedacht,  die gebaseerd is op het verschuiven van evenwichten in het water, waardoor geen chemicaliën nodig zijn. Hiermee wordt een waterkwaliteit bereikt die voldoende is om geen verkalking meer te krijgen. Met filtersystemen en een klein beetje desinfectiemiddel is het water kraakhelder en veilig om te worden gebruikt. Er loopt een patentaanvraag voor het proces.  IWE kan bemiddelen indien er interesse is voor de technologie.